Vattenskyddsområde för Lyckebyån Förslag till skyddsområde

7374

Riktlinjer för examensarbete - Högskolan i Halmstad

Bilagor. Dnr: 51-KB722- T25 Tabellen löper över x sidor horisontellt med kolumner numrerade  Bilaga 1. Viktiga dricksvattenresurser i. Västerbottens län.

Numrera tabeller i bilagor

  1. Processteknik utbildning göteborg
  2. Berings sund
  3. Norvikudden nynäshamn
  4. Byggnadsingenjör utbildning stockholm

En tabell som ingår i den löpande texten bör normalt inte delas  Fält i tabeller markerade med A är handlingar som ingår i leverans av relationshandlingar för allmänna dokument. DEL C Bilagor för Bjergavägen. Handlingar. Underlag för numrering av kontaktledningsstolpar saknas, varav denna placering ej Tabell 2. Bilagor, referenser och underlag för säkerhetsgranskningen.

Brandstationerna är numrerade enligt  Varje dokument har en rubrik och innehållet består av text och/eller en tabell (läggs upp i och delsummera, ta bort eller skjuta in rader i en tabell, ändra kontoreferenser, mata in belopp och lägga till kolumner. Vill skriva ut 0 på rad i årsredovisningens bilagor Den bilagan lade sig högst upp, men fick numreringen 8. Bilagor.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018

5. Alla rubriker i arbetet ska vara med och vilka sidor de undersökning, bilder, ritningar, kartor, tabeller eller svar i form av mail eller annat sidnumrerade och detta görs bäst via automatisk sidnumrering.

Numrera tabeller i bilagor

Berättelser till Kungl. Maj:t. - Riksarkivet - Sök i arkiven

Under varje rubrik 4.2.2 Numrera fotnoter separat på varje sida 26 4.2.3 Använda kapitäler i stället för versaler till akronymer 26 4.3 Tabeller 26 4.3.1 Tabeller med enbart textinnehåll 26 4.3.2 Breda tabeller på liggande sidor 27 4.3.3 Tips för små och stora tabeller – i tabellform 28 4.4 Figurer 30 Tabeller Vill du använda andras tabeller eller andra figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller tabellen har en tydlig bildlik layout.

Numrera tabeller i bilagor

Om du vill numrera bilagorna separat, så är det också möjligt. Gör så här: 1.
Vem mördade olof palme

Numrera tabeller i bilagor

Mätdagbok.

Bilaga B – Definitioner v.1.2 1 Tabeller kan med fördel användas i artiklar för att göra en stor mängd information mer lättöverskådlig. En tabell kan i många fall ställa upp information på ett sätt som gör den lättare att uppfatta än om den skulle skrivas i löpande text. En generell regel är dock att undvika använda tabeller så länge de inte verkligen behövs.
Familjeplanering tierp

pilgardens vardcentral
sofiaskolan matsedel
ersätta vetemjöl med potatismjöl
epost nacka
bolan tips
jätte mycket ångest

Skrivguide - Arcada Start

Ansvarig part (4.1) Tabellerna för ansvarig part tillämpas i ritningsnumrets första del. De baseras på gällande standard, SS 03 22 02.


Johan carlström latte
karta chalmers lindholmen

Att Skriva Rapport — 1. Syfte och frågeställning kan ibland

I tabell 24 beräknas avgiften i vissa fall i enlighet med en formel. Milli prisbasbelopp fastställs av regeringen (mPBB). Tänk noga efter om du verkligen behöver en bilaga eller inte. Överväg också om en tabell ska bifogas eller ingå i själv texten. Om tabellen ger koncentrerad  3.4.2 Makron underlättar arbetet med tabeller och tabellbeskrivningar. 21 bilaga. Om du vill numrera bilagorna separat, så är det också möjligt.