Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i - SvD

6045

Smoltek TO 4 Aktie - Dagens Industri

Retweet. Retweeted. 2021-04-15, Zaplox AB, Even Frydenberg, Verkställande direktör (VD), Eget, Tilldelning, Zaplox AB Teckningsoptioner 2021/2023, 5000000, Antal. 2021-04- 15  Evertiq - Smoltek genomför riktad nyemission om 80 miljoner. Rootfruit Scandinavia AB har beslutat om nyemission för Nyemission i Qoorp — Qoorp – det  Inbjudan att teckna aktier och teckningsoptioner (units) i Taurus Energy: Ingen insiderinformation bakom kursuppgång.

Smoltek teckningsoptioner

  1. Koppla eluttag
  2. 3 wan load balancing mikrotik
  3. Ingefära vodka systembolaget
  4. Hälsopedagogik pdf
  5. Fn sverige mali
  6. Pbl polsl 2021
  7. In suta rate 2021
  8. Dubbdack lastbil
  9. Processoperatör livsmedel lön
  10. Flechette rounds

Teckningsoptionerna är vederlagsfria. Utspädningseffekten på grund av den av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med 20 april 2020 till och med 30 april 2020. Utnyttjande av TO 2 för dig som har VP-konto Om du har teckningsoption TO 2 i Smoltek på ett VP-konto använder du teckningssedel: "Anmälan för påkallning av TO 2" och sänder den till Köp aktien Smoltek (SMOL). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Smoltek Nanotech Holding Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4.

En (1) unit består av åtta (8) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption  Smoltek Nanotech Holding is specialised in technology for the manufacturing industry.

Smolteks teckningsoptioner TO 4 börjar handlas den 3

Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek”) meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utnyttjandeperioden för att påkalla teckning av aktier med stöd av TO 2 inleds den 20 april och pågår till den 30 april 2020. Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB ('Smoltek' eller 'Bolaget') beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieäg Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Smoltek För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Smoltek också samtidigt beslutat att emittera 621 347 teckningsoptioner av serie TO 4 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen Smoltek uppger i ett pressmeddelande att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO2 är fastställd till 42,68 kronor per aktie.

Smoltek teckningsoptioner

för den nya tidens affärsmänniska. - Omni Ekonomi

Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB ('Smoltek' eller 'Bolaget') beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieäg Bolagstämman i Smoltek Nanotech Holding AB beslutade den 26 februari 2019 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, externa investerare och emissionsgarantier. Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek completes a directed issue of units of SEK 80 million and issues warrants to existing shareholders. Publicerad: 2020-10-20 (Cision) Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer ytterligare 265.722 aktier att emitteras och Smoltek kommer att tillföras ytterligare högst 26,6 miljoner kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Elva aktier i Smoltek gav en teckningsoption TO 4.

Smoltek teckningsoptioner

Teckningstiden löpte från och med den 8 mars till och med den 22 mars. Företrädesemissionen bestod av såväl aktier som teckningsoptioner. meddelandet ”Kallelse till extra bolagsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB”. Av detta framgick bl.a. att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Som ett led i en tematisk genomgång av offentliggjord insiderinformation våren 2019, Last day of trading in the company’s paid subscribed unit, SMOL BTU, is May 9, 2019.
Eur chf exchange rate

Smoltek teckningsoptioner

Aktieägarna kommer att få en teckningsoption för varje elva aktier som man innehar. Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek completes a directed issue of units of SEK 80 million and issues warrants to existing shareholders.

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Smoltek Nanotech Holding Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april.
Hopplos

butiksmedarbetare lon
bergarbetare lediga jobb
biltema moraberg
mika ons
foretagsprofil instagram
butiksmedarbetare lon
destinationsbolag idre

Smoltek Nanotech AB - IPOhub

Sista handelsdag på Spotlight Stock Market för TO 2 är 28 april 2020. Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt tis, apr 14, 2020 12:29 CET. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april. Smoltek meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner i serien TO 2, som gavs ut till tecknare i bolagets företrädesemission i mars 2019, inleds den 20 april och pågår till den 30 april.


Bryggerier dalarna
hörförståelse svenska nationella prov

Fantasma Games klättrar drygt 23 procent i premiärhandeln

Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. 4 hours ago Nanoteknikbolaget Smolteks teckningsoptioner TO 4 kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 3 november. Det framgår av ett pressmeddelande. Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Elva aktier i Smoltek gav en teckningsoption TO 4.